مفاهیم روانشناسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان یک نفر در زندگی خود قربانی خشونت و تبعیض است یا مورد تجاوز به عنف قرار می‌گیرد. خشونت علیه زنان اکثراً به‌صورت بهره‌برداری جنسی اعمال می‌شود و بارداری ناخواسته از عواقب شوم آن است. آمار جهانی نشان می‌دهد که در نقاط مختلف دنیا بین ۱۶ تا ۲۵ درصد زنان با خشونت‌های جسمی توسط شرکای جنسی خود درگیر بوده‌اند و حداقل یک زن از هر پنج زن در طول زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض آن قرار گرفته است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استنلی میلگرم در سال ۱۹۶۳ یک آگهی در روزنامه های امریکا به چاپ رساند و از داوطلبانی که می خواستند قدرت حافظه خود را آزمایش کنند، خواست تا آخر هفته به آزمایشگاه او بیایند. در این آگهی امده بود که این آزمایش بیشتر از یک ساعت وقت آن ها را نمی گیرد و به هر داوطلب ۵ دلار دستمزد داده می شود. روز مقرر نزدیک به صد نفر مقابل آزمایشگاه میلگرم صف کشیدند. دکتر میلگرم نگاهی به جمعیت انبوه انداخت. . . آدم ها از بیست تا پنجاه ساله خودشان را به آنجا رسانده بودند. قسمت اول نقشه اش درست از آب در آمده بود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کاربرد حضور ذهن در رویکرد روانکاوی

 

مک (2008) در کتابی با عنوان "حضور ذهن و سلامت روان" در جستجوی کاربرد حضور ذهن و اهمیت فرایند توجه در ایجاد آسیب‌ شناسی روانی وسایر انواع روان ‌درمانی ‌ها، خاستگاه دیگری به غیر از درمان ‌های شناختی رفتاری معاصر یافت. مک با اشاره به اهمیت تعامل بین درمانگر و بیمار در روان درمانی، به این که چرا فرایند توجه به عنوان یک عامل مهم مورد بررسی مناسب قرار نگرفته می‌ پردازد. در این بین مک به استثنائاتی همچون فروید،هورنای، اپستین، بیون و کولترات اشاره دارد (مک،2008). 
فروید توجه را عنصر اساسی در فرایند درمان می ‌داند. بر اساس نظر او، روانکاو باید توجه شناوری داشته باشد. هرگونه تقلای هشیارانه برای جلوگیری از ورود موضوعات متفاوت به حوزه توجه باید از بین برود و حافظه ناهشیار فرد به تمام معنا به کار گرفته شود یا به بیان فنی حالت خالص و ساده داشته باشد. او می ‌گوید لازم است تا روانکاو گوش دهد نه این که برای نگهداشتن موضوع خاصی در ذهن، خود را دچار دردسر کند (مک،2008).

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

ما از فوبیا‌ (ترس‌های بی‌دلیل) زیاد شنیده‌ایم. فوبیای ترس از حشرات، فوبیای تاریکی و ارتفاع. فوبیای تنهایی و سکوت. اما شاید هیچ‌یک از آنها، به اندازه ترس از تصمیم‌گیری بر زندگی ما سایه نینداخته باشد.

ترس از تصمیم‌گیری به حدی جدی است که برای آن یک نام اختصاصی هم در نظر گرفته شده است: Decidophobia. همان‌گونه که مشخص است این عبارت، از ترکیب دو کلمه Decide به معنای تصمیم‌گیری و Phobia به معنای ترس بی‌دلیل شکل گرفته است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مهارت های مقابله ای ؛ یكی از مؤلفه های اساسی بهداشت روانی

از دیدگاه لازاروس و فولكمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از: تلاش های فكری،  هیجانی و رفتاری فرد كه هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه كردن، تحمل كردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به كار گرفته می شود (دافعی ۱۳۷۶).

مقابله، نیازمند بسیج و آماده سازی نیروها و انرژی فرد است كه با آموزش و تلاش به دست می آید، لذا با كارهایی كه به طور خودكار انجام می شود تفاوت اساسی دارد.

تدابیر و منابع مقابله ای: تدابیر مقابله ای افكار و رفتارهایی هستند كه پس از روبه رو شدن فرد با رویداد استرس زا به كار گرفته می شوند در حالی كه منابع مقابله ای ویژگی های خود شخص هستند كه قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبك های شناختی، منبع كنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مسئله (وفایی بوربور ۱۳۷۸).

مقالات دیگر...