خواندنی ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

چندی پیش، مقاله‌ای در مجله تایم منتشر شد که نویسنده‌اش ادعا می‌کرد، آنچه «مطالعه عمیق» نامیده می‌شود به‌زودی از بین خواهدرفت؛ چرا که میزان مطالعه عمیق میان آدم‌ها کمتر شده و این روزها دیگر آدم‌ها سرسری کتاب می‌خوانند و با وجود مطالب خلاصه شده اینترنتی تعداد خواننده‌های کتاب‌ها روز به روز تقلیل پیدا می‌کند.
نکته وحشتناک ماجرا این جاست که مطالعات ثابت کرده، کتاب‌خوان‌ها در قیاس با افراد عادی آدم‌های خوب‌تر و باهوش‌تری هستند و شاید تنها آدم‌های روی این کره خاکی باشند که ارزش عاشق شدن را داشته باشند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مطالعات نشان داده است که سلامتِ عزیزانِ یک زن به طورِ مستقیم با سلامتِ خودِ زن ارتباط دارد خانم دکتر کریستین نور تراپ در کتابِ « جسمِ زن ، جانِ زن » تحلیلِی بسیار جالب و خواندنی بر این مهم ارائه داده است که مایل هستم شما عزیزان نیز از آن مطلع شوید من قسمت هایی از کتاب را برایِ شما می نویسم :

«فلسفه هایِ سنتی شرق دلالت بر این دارد که تعاملِ عمیقی میانِ انرژی زمین و جسمِ فیزیکی انسان و ارتباطی نزدیک میانِ انرژی زن و کششِ طبیعیِ زمین وجود دارد. طبقِ باورهایِ شرقی، بدنِ زن ها متفاوت از بدنِ مردان است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اغلب انسانهای موفق در نقاط مختلف جهان به شکل استعاره ای ساده و قابل فهم،  دو مدل ذهنی  دارند.

۱)-مدل ذهنی «شکارچی»

۲)- مدل ذهنی «کشاورز».

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ‏« ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ‏» Dana Adam Shapiro

ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﺮ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﺪ . ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ
ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ :‏« ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﯾﺎ
ﺷﻌﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻪ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﻋﺸﻖ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺍﺳﺖ .‏»
ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ
ﺩﻫﯿﻢ . ﺍﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ،
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯾﯽ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻥ ﻭ … ﺑﺎﺷﺪ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﻭ
ﻣﻐﻤﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﻭﺍﻡ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

18
مرداد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

روانشناسان  اجتماعی برای اشاره به درجهٔ احساس‌های مثبت یا منفی نسبت به دیگران، اصطلاح جاذبهٔ بین فردی را به کار می‌برند. جاذبه انواع تجربه‌های اجتماعی مانند دوست داشتن ، صمیمیت، شهوت، وعشق  را تبیین می‌کند.

مقالات دیگر...