خواندنی ها
18
مرداد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید بود.در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است.

ناپلئون هیل در کتاب کلید طلایی 12 نوع ثروت را معرفی می کند که داشتن آنها ما را ثروتمند میکند.

 

این ثروت های دوازده گانه عبارتند از:

1.رویکرد ذهنی مثبت. 
2.تندرستی واقعی
3.هماهنگی در روابط انسانی. 
4.رهایی از ترس. 
5.امید به موفقیت. 
6.نیروی ایمان. 
7.اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود.
8.عشق ورزیدن به کار.
9.تعصب نداشتن به همه موضوعات.
10.انضباط شخصی. 
11.توانایی درک دیگران. 
12.امنیت اقتصادی.!!