خواندنی ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اغلب انسانهای موفق در نقاط مختلف جهان به شکل استعاره ای ساده و قابل فهم،  دو مدل ذهنی  دارند.

۱)-مدل ذهنی «شکارچی»

۲)- مدل ذهنی «کشاورز».

 

 

کسانی که در جاده موفقیت مانند یک شکارچی زندگی و حرکت میکنند، تمام لحظات زندگی خود را در پی «شکار» میگردند. 
همه چیز از دیدگاه آنان یا فرصت است یا تهدید.
هر صدای نجوایی، هر درخشش نوری، هر مسیر تاریکی، میتواند در آنها امید یا ترس ایجاد کند.
شکارچی توانمند میداند که شب هنگام، شکار در دست به خانه بازخواهد گشت. 
بر در و دیوار خانه خود، پوست شکارها و شاخ گوزنها و دندان گرازها را نصب میکند و هر شب، در اندیشه شکار فردا میخوابد.

اشکال زندگی شکارچی در این است که هر موجود زنده ای را یا شکار میداند یا شکارچی.
اگر آن را شکار ببیند، تا دست یافتن بر آن و به چنگ کشیدنش، آرامش را تجربه نخواهد کرد.
و اگر دیگری را شکارچی ببیند، سختی رقابت، طعم شیرین شکار را بر او تلخ خواهد کرد.

این شکارچیان را در محیط پیرامون ومحیط کسب و کار دیده اید؟ 
تمام روز در پی تلاش و موفقیت و رشد و پیشرفت و پول. 
و دیوارهای اتاقشان پوشیده از مدارک و تقدیرنامه ها و نشانها.

و اما کشاورزها...
هستند کسانی که در جاده موفقیت، مانند یک کشاورز زندگی میکنند.
بذری میکارند و آرام مینشینند.
میدانند روزی این بذر به میوه تبدیل خواهد شد. 
تا آن روز در انتظار میمانند.
  هر از گاهی، آبی بر مزرعه می پاشند و خاک را سیراب کنند.
هر از گاهی دستی بر سر و روی نهالها می کشند.
و آرامتر از شکارچی زندگی میکنند.

عموم مردم در یکی از این دو باور ذهنی گرفتار میشوند. 
گروه نخست آنچنان دلمشغول رشد و موفقیت میشوند که ابعاد دیگر زندگی را فراموش میکنند...
و گروه دوم، آنچنان به جستجوی آرامش بر میخیزند که شیرینی تنش و تلاش وتکاپو را به فراموشی می سپارند.

اما راه سومی هم هست !راه سوم، میتواندالگوی ذهنی «ماهیگیر» باشد.
آرامش و سکوت و لذت و انتظار برای فرصت.
زمانی که فرصتی دست داد با سرعت و انرژی برای در اختیار گرفتن آن بکوشیم و دوباره در انتظار و آرامش بنشینیم.
موفقیت در زندگی، نه با آرامش مطلق به دست می آید نه با کوشش جانفرسا.
موفقیت ترکیب مناسبی از این دو است.
وقت آن است که از خود بپرسید راستی من چه کاره ام؟ 
کشاورز؟ 
شکارچی؟ 
یا ماهیگیر؟

 

منبع: خلاصه ای از مقاله-نشریه سازمان مک کنزی که یکی از بزرگترین شرکتهای مشاوره در جهان