خواندنی ها
18
مرداد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که دو نفر با یک دیگر صمیمی می شوند، احتمال بیش تری وجود دارد که تعارض را تجربه کنند؛ چراکه در خلال یک ارتباط خصوصی، عادت ها یا تفاوت ها بارزتر می شوند و می توانند آزاردهنده باشند. هرچند تعارض، برای رابطه ی زناشویی خطرناک نیست، چگونگی مواجهه ی همسران با آن می تواند خطرساز باشد.

 

 

تعارض، نوعی کشمکش و درگیری است. وقتی برای یکی از همسران، انجام کار، گفتن حرف و یا داشتن فکر و احساس در زمینه ی مسأله ای خاص، مهم و ارزش مند باشد و برای دیگری چنین نباشد، همسران دچار اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر می شوند و این، «تعارض» در ارتباط و فرآیند تفاهم را نشان می دهد. ناتوانی در تحمل نظر یا سلیقه ی مخالف، می تواند پیامدی فراتر از مشاجره ی ساده و گذرا داشته باشد و مجموعه ای از الگوهای رفتاری بین زن و شوهر ایجاد کند که نتیجه ی آن خصومت و روابط آشفته باشد. تعارض همسران ممکن است زمینه های آشکار یا پنهان داشته باشد؛ که به مهم ترین آن ها اشاره میشود:
-تغییر شخصیتی
-پشامد رویدادهای ناخوشایند
-کاهش جاذبه های ظاهری
-تفاوت های اعتقادی مذهبی
-تفات آداب و رسوم.
-اختلاف نظر در مسایل اقتصادی
-چگونگی تفریح و مسافرت
-بی علاقگی به همسر
-تقسیم نامتوازن قدرت
-بی توجهی به نیازهای اساسی(نیاز به عشق، نیاز به مهم بودن، آزادی، تفریح و کسب آرامش)

سبک مؤثر مدیریت تعارض

سبک تفاهم و تعامل: به باور همسرانی که این سبک را در زندگی مشترک خود به کار می برند، اختلاف و تعارض در زندگی زناشویی امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است که باید با همکاری یک دیگر آن را حل کنند. «آن ها در کنار توجه به اهداف و علایق خود، به اهداف و خواسته های همسرشان نیز اهمیت می دهند و به هنگام تعارض، به راه حل هایی توجه می کنند که نیازهای طرفین را بر آورده سازد»
«زوجینی که هنگام تعارض و ناسازگاری راه همدلی و محبت را پیش می گیرند و مشکل را مشکل هر دو می دانند، 34% مخالفت کم تری با هم دارند و 58% از ناسازگاری آن ها کاسته می شود»
سه رکن اصلی این سبک:
1- اختلاف میان همسران امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. بعضی از همسران فکر می کنند باید با کپی برابر اصل خود ازدواج کنند و تحمل هیچ مخالفت، سلیقه ی متفاوت و نظر دیگری را ندارند.

2- نیازهای زن و شوهر به یک اندازه معتبر است؛ زن و شوهر با درک نیازهای یک دیگر و توجه به تأمین نیازهای دیگری می توانند زمینه ی آرامش یک دیگر را فراهم کنند.

3- بهترین راه حل برای حل تعارض، توافق طرفین درباره ی موضوع مورد اختلاف است؛ بهترین راه حل برای اختلاف زن و شوهر راه حلی است که در آن منافع هر دو طرف تأمین شود.
بهترین ازدواج ، ازدواجی است که در آن نیاز زن و مرد به بقا در حد متوسط، نیازشان به عشق و تعلق خاطر زیاد، نیازشان به قدرت و آزادی کم و نیازشان به تفریح زیاد باشد. 

دکتر ویلیام گلاسر