مدیتیشن
20
آبان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

افلاطون ذهن انسان را به یک کشتی تشبیه کرده که ملوانان و ملاحان با شورش خود، ناخدا و ناوبر را در کابینی در قسمت پایین کشتی زندانی کرده اند...

ملوانان در مورد هدف با هم توافق ندارند یا در صورت تفاهم نمی توانند کشتی را بسوی مقصد برانند و کشتی هر لحظه در جهتی نادرست حرکت می کند...

برای دقایقی چشمانت را ببند ، ملوانان به طرق مختلف از زیر بار نظم و مقررات شانه خالی کرده و آن را رد می کنند...

برای فرو نشاندن این عصیان باید به مهار شورش بپردازی...

برای مهار شورش و رسیدن به آزادی ،انتخاب هدف وحرکت پیوسته و منظم به سوی آن را باید در دستور کار خود قرار دهی...

تنها وقتی می توانی به آزادی حقیقی دست یابی،که از بند هوس های آنی رها شده باشی...

 

رضا بافتی