مدیتیشن
10
آبان

مراقبه خودشناسی - 16 مهر

ارسال شده در مراقبه
by rezabafti

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هر روز چیزی نیست جز نبردی مداوم بین راه درست و راه آسان...

ده هزار مسیر متفاوت در پیش رویت گشوده شده،که هر کدام خود را آسان تر از دیگری نشان می دهد.. مسیرهای راحتی و آرامش همواره در حال چشمک زدنند تا تو را تحت تاثیر قرار دهند!!

حالا همه چیز به تو بستگی دارد، تصمیم با توست که راه درست را انتخاب کنی و یا راه آسان را ترجیح دهی...

برای دقایقی چشمانت را ببند و ببین که چگونه ترس ها،تردیدها و نا امنی ها،...، در مقابلت صف کشیده اند تا ناامیدت کنند...ولی تو باید بتوانی نهیب های ذهنی را در تپش های تند و محکم قلبت غرق کنی، و تردیدها را در اشتیاق درونت بسوزانی. ..

زودتر تصمیم بگیر، سرنوشت منتظر کسی نمی ماند. وقتی که زمان مناسب برای تصمیم گیری فرا می رسد هزاران هزار صدا در سرت فریاد می زنند ؛ تو آماده نیستی...

اما تو به نجوای آرام و تنها ی قلبت گوش بسپار که می گوید؛ تو آماده ای، تو مهیا شده ای تا بدرخشی...

 

رضا بافتی