مدیتیشن
10
آبان

مراقبه خودشناسی - 11 مهر

ارسال شده در مراقبه
by rezabafti

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند،

رونده باش،

امید هیچ معجزی ز مرده نیست،

زنده باش.

                   هوشنگ ابتهاج

 

رودخانه را ببین چگونه سلانه سلانه پیچ و تاب می خورد و  مسیر خود را با در نظر گرفتن پستی و بلندی های زمین انتخاب می کند، هیچ وقت سر بالا نمی رود و بی جهت هم سرعت نمی گیرد...آرام آرام به پیش می رود ،سرش به کار خودش است و رودخانه بودن خودش را زندگی می کند.

هر جنبه دیگر طبیعت نیز همین گونه است...

برای دقایقی چشمانت را ببند و چون رودخانه ای عظیم جاری شو ،بدون توقف ، نرم و آهنگین، آهسته و پیوسته، روح نواز....

آنچه در مقابل توست و آنچه را که پشت سر گذاشته ای نسبت به آنچه در درون توست بی ارزش است.

کانون حقیقت عالم خود باش..

 

رضا بافتی