مدیتیشن
09
آبان

مراقبه خودشناسی - 10 مهر

ارسال شده در مراقبه
by rezabafti

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

زندگی یک سفر است، نه یک مقصد.. .

فقط به راهت ادامه بده و مراقب باش از مسیر خارج نشوی...، اگر هوس هوای بارانی کنی ولی هوا آفتابی باشد، نا امید خواهی شد. اما اگر هیچ هوای خاصی را طلب نکنی، همیشه از هوای موجود لذت خواهی برد...

چیزی به نام هوای بد وجود ندارد... فقط کافی است،لباسی مناسب هوای موجود بر تن کنی.

برای دقایقی چشمانت را ببند و بر دم و بازدم خود متمرکز شو ، انقدر به این کار ادامه بده تا وارد هماهنگی شوی، وقتی با خودت به هماهنگی برسی، هماهنگی با جهان بیرون کار دشواری نخواهد بود...

یادت باشد ؛ هیچکس و هیچ چیز به غیر از خودت نمی تواند روزت را خراب کند.

 

رضا بافتی