مدیتیشن
15
شهریور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یک مشت خاک یا یک مشت ...

یک مشت خاک را در یک لیوان اب بریز, چند لحظه صبر کن... ایا می توانی اب را بنوشی ؟!

یک مشت خاک را درون چشمه بریز, چند لحظه صبر کن...حالا می توانی یک لیوان از اب گوارای چشمه بنوشی..

درد و رنج های دنیا هم همین طور است, مشتی خاک...این بستگی به تو دارد که لیوان اب باشی یا چشمه...

برای دقایقی چشمانتان را ببندید و چشمه بودن را احساس کنید, چشمه از خودش می جوشد و هر لحظه نو به نو می شود...زلال و پاک...

چشمه بودن خوب است, چشمه باش.

 

رضا بافتی