مدیتیشن
02
شهریور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کریشنا مورتی همواره به شاگردانش می گفت؛ "نگاه کن در انچه که هست."

واژه ها فقط سمبل هایی هستند که بین ما و حقیقت هستی قرار میگیرند و مانع از این می شوند که با هستی ارتباط بر قرار کنیم.

واژه درخت باعث میشود که ما انطور که شایسته است با درخت ارتباط بر قرار نکنیم, ما به جای دیدن درخت به این کلمه فکر میکنم.

کوه را فکر نکن, کوه را ببین.
ابشار را فکر نکن ابشار را بشنو.

بدون واژه شو , درست مثل اجداد غار نشین.

این شعر سهراب را با خودت تکرار کن؛

واژه باید خود باد
واژه باید خود باران باشد
چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید.

 

چشمانت را ببند و برای دقایقی بدون در نظر گرفتن واژه ها ان چه را که میخواهی ببین, ان چه را که میخواهی بشنو....

نگاه کن در انچه که هست.

رضا بافتی