مدیتیشن
24
مرداد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صداهای ذهن بزرگترین مانع برای رسیدن به اگاهی است.

 

این صداها در هر لحظه از سر در گمی ما استفاده میکنند تا برای ما و به جای ما تصمیم بگیرند.

 

امروز برای دقایقی چشمانم را می بندم تا بدون قضاوت ,همچون شنونده اگاه به صدای ذهنم گوش بسپارم.

 

وقتی انها را می شنوم به ارامی محو می شوند.

 

رضا بافتی