کلینیک رشد
آدرس:
شهرک غرب ، فاز 2، خ هرمزان، پیروزان جنوبی، کوچه چهارم پلاک 10
سامانه پیامک : 30004670000671
تلفن:
88081338
موبایل:
09194945305
سایر اطلاعات:

روزهای دوشنبه: کلینیک رشد : شهرک غرب ، فاز 2، خ هرمزان، پیروزان جنوبی، کوچه چهارم پلاک 10 تلفن: کلینیک رشد: 88081338