کلاس های خودشناسی
27
تیر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

سقراط ، فیلسوف نامی آتن ، همواره تاکید بر شناخت خود داشته است.

او همواره به خود ، اطرافیان و شاگردانش تاکید می کرده است: 

خودت را بشناس! چراکه زندگی بدون ارزیابی ارزش زیستن را ندارد.

 

علاقه مندان به مباحث خودشناسی و رشد فردی می توانند در دوره های خودشناسی که توسط رضا بافتی برگزار میشود، شرکت کنند.

روزهای یکشنبه در کرج

روزهای دوشنبه در  غرب تهران -  کلینیک رشد 

روزهای سه شنبه در شرق تهران -  کلینیک آیدا